Nền tảng tiểu thuyết mạng của Việt Nam, cho Việt Nam


Chúng tôi tìm kiếm và chào đón những tác giả Việt có khao khát được phát triển việc sáng tác tiểu thuyết mạng thành một công việc chuyên nghiệp.

TOMO SẼ HỖ TRỢ TÁC PHẨM CỦA BẠN

NHƯ THẾ NÀO?

Đội ngũ Biên Tập Viên kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ


Thiết kế bìa cao cấp

Quảng bá tác phẩm trong nền tảng và trên các phương tiện truyền thông của TOMO Story.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TRỞ THÀNH

TÁC GIẢ CỘNG TÁC VIÊN CỦA TOMO