Nền tảng tiểu thuyết mạng 

của Việt Nam, cho Việt Nam


Chúng tôi tìm kiếm và chào đón những tác giả Việt

có khao khát được phát triển

 việc sáng tác tiểu thuyết mạng

 thành một công việc chuyên nghiệp

Nền tảng tiểu thuyết mạng của Việt Nam, cho Việt Nam


Chúng tôi tìm kiếm và chào đón những tác giả Việt

có khao khát được phát triển việc sáng tác tiểu thuyết mạng

 thành một công việc chuyên nghiệp.

Lấp đầy trí tò mò bằng những câu chuyện

Duy nhất tại TOMO

Vô vàn tiểu thuyết

nguyên gốc độc đáo

Khám phá những câu chuyện đẹp tựa như ngọc tại một nền tảng đọc tốt nhất. 

Tuyển chọn những câu chuyện đầy ấn tượng được tạo ra bởi 

những tác giả Châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc.Download Our App!

Giao diện tùy chỉnh theo sở thích cá nhân

Dồn mọi sự chú ý vào

câu chuyện trên tay bạn!


Tác Phẩm Nổi Bật và Tác Phẩm Đề Xuất chung 1 khung hình

Đọc truyện không ngần ngại!

ĐẾN VỚI TOMO STORY, BẠN SẼ CÓ


1. Mức thu nhập hấp dẫn

2. Môi trường tác giả chỉ cần tập trung sáng tác

3. Nền tảng ưu việt kết nối tác giả và độc giả Việt Nam