TIỂU THUYẾT MẠNG

VIỆT NAM

Một nền tảng tiểu thuyết mạng theo hướng hệ sinh thái sáng tác Việt Nam với những cải cách về phương thức phát hành tiểu thuyết mạng

OUR APP IS COMING SOON!


Nền tảng tiểu thuyết mạng của Việt Nam, cho Việt Nam

Chúng tôi tìm kiếm và chào đón những tác giả Việt có khao khát được phát triển việc sáng tác tiểu thuyết mạng thành một công việc chuyên nghiệp

Nền tảng thiểu thuyết mạng của Việt Nam, cho Việt Nam


Chúng tôi tìm kiếm và chào đón những tác giả Việt có khao khát được phát triển việc sáng tác tiểu thuyết mạng thành một công việc chuyên nghiệp

Nền tảng tiểu thuyết mạng của Việt Nam, cho Việt Nam


1. Cập nhật mỗi ngày

2. Thể loại đa dạng

3. Ngập tràn ưu đãi


OUR APP IS COMING SOON!


Truyện mới mỗi ngày


ĐẾN VỚI TOMO STORY, BẠN SẼ CÓ:


Mức thu nhập hấp dẫn


Môi trường tác giả chỉ cần tập trung sáng tác


Nền tảng ưu việt kết nối tác giả và độc giả Việt Nam

TOMO ĐI TRƯỚC

MỘNG ƯỚC THEO SAU


OUR APP IS COMING SOON!