Tác giả dài kỳNếu bạn ký hợp đồng với TOMO với tư cách là 'tác giả dài kỳ', bạn phải đăng ký với TOMO số lượng tác phẩm sẽ viết cũng như thời gian

hoàn thành tất cả tác phẩm đó. Các tác giả dài kỳ được đăng nhiều kỳ độc quyền trên nền tảng của TOMO cho tác phẩm mà họ tạo ra trong

thời gian hiệu lực hợp đồng và nhận được mức đãi ngộ cao nhất do TOMO cung cấp. TOMO sẽ đề xuất sản xuất các tác phẩm phái sinh như

phim ảnh hay hoạt hình cho các tác phẩm xuất sắc trong số các tác phẩm đã hoàn thành. Các tác giả dài kỳ của TOMO sẽ được phân loại 

dựa theo hiệu quả công việc, chuyên môn và thành tựu trong thị trường tiểu thuyết mạng, v.v.


Điều kiện

Tác giả đã từng hợp tác ít nhất 1 tác phẩm độc quyền với TOMO, được BTV của TOMO đánh giá tác phẩm có tiềm năng và tác giả có thái độ hợp tác tốt.

Căn cứ vào tác phẩm đã hợp tác với TOMO và tác phẩm đã hoàn thành khác của

tác giả để tiến hành phân cấp tác giả.


Nhuận thưởng

thay đổi cho từng cấp

- Nhuận bút hấp dẫn cho mỗi chương truyện hoàn thành.

- Thưởng chuyên cần cho những tác giả cập nhật đủ 30 chương/tháng.

- Mức thưởng hoàn truyện hấp dẫn.

- Thưởng theo lượt view, BXH…


Phúc lợi

- Đăng ký bản quyền.

- Hỗ trợ minh họa bìa.

- Sản xuất tác phẩm phái sinh.

- Tiến tới nền tảng nước ngoài.